Nei til EU

Fråversassistent

Dersom du er borte fra kontoret/eposten din en tid, kan du sette opp automatisk svarmeldinger for de som sender deg epost.

Aktivere svarmelding

Du kan trykke på denne fråversassistentlinja for å få en epostmal, eller:

  1. Lag en epost til borte@neitileu.no
  2. Bruk emne "borte"
  3. Skriv inn det som skal sendes tilbake som svar til den som kontakter deg
  4. Send, du vil få en bekreftelse ved aktivering (umiddelbart)

Hvis man ikke skriver noen ting i meldinga, får de som sender deg mail en tom epost.

Du mottar epost som vanlig, selv om du har på svarmelding.

Eksempel-epost

En epost vil kunne se slik ut:

Til: borte@neitileu.no
Emne: borte
Melding:

Jeg er på ferie, og er tilbake 1/10. Hvis henvendelsen gjelder 'ffdfdsf' 
kan du ta kontakt med Y isteden.

X.

For å slå av

  1. Send en epost til borte@neitileu.no
  2. Skriv inn «heime» som emne.
  3. Send

Du kan selvfølgelig bruke både nynorsk (heime/heima) og bokmål (hjemme) og engelsk (home) :-)

Eksempel-epost

Til: borte@neitileu.no
Emne: heime
Melding:
{trenger ikke skrive noe}

Det var det

Prøv det ut og send mail til deg selv for å se hvordan det ser ut! Hvis du sender en mail til test@neitileu.no vil du få svarmelding tilbake (med ÆØÅ-demo).

Attende...