Curriculum Vitae, Børge Andre Roum

Name
Børge Andre Roum
Address
Moldegata 23
H3H1209
0445 Oslo
Born
05.29.07
E-mail
mail@forteller.net

Utdanning

Formell utdanning
År Hva Hvor Sted
2006 – 2007 Course: Digitale Medier Universitetet i Oslo Oslo
2005 – 2006 Course: Foto Digital Sunnfjord Folkehøgskole Førde
Vår 2005 Ex.phil and Ex.fac Det Teologiske Menighetsfakultet Oslo
2002 – 2003 Allmenfaglig studieretning VKII
fordypning i samfunnskunnskap
Drammen Videregående skole Drammen
2000 – 2002 GK og Allmenfaglig studieretning VKI Sandnessjøen Videregående skole Sandnessjøen

Yrkeserfaring og frivillig engasjement

Sett inn kva denne tabellen seier for noko
År Hva Hvor Sted
2003 – 2005 Lokal ungdomsavis drevet av frivillige ungdommer.
Månedlig opplag: 5000 eks. Medlem av styret i en periode.
Essensen Drammen
2004 – 2005 Sivil førstegangstjeneste Kirkens Bymisjon Drammen Drammen
2003 Ferievikar og julehjelp Bok & Media Drammen
2003 Lydteknikker og en gang i blant programleder Lokalradio Drammen
Sommer 2003 Frivillig leder på en rekke konfirmant- og ungdomsleirer Kirkegårdsarbeider Drammen
Kurs o.l.
Minilederkurs (MILK) Sandnessjøen

Interesser