Eg er i midten

Eg er i midten på ein annan måte. Ein ikkje-text-align måte. Nemleg. Boksen er no i midten, men ikkje teksten sjølv.